Ubutumwa

Kuvuka bwa Kabiri

Ese kuvuka bwa kabiri bisobanura iki? Iri jambo kuvuka bwa Kabiri ryazanywe n’Umwami YESU yigisha ukuntu abantu bashobora guhinduka bakaba abana b’IMANA. Na Nikodemu yaribwiraga ntabwo yabashije kuryumva, ariko Umwami YESU ararimusobanurira. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati “Mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye […]

Kuvuka bwa Kabiri Read More »

Ubuhanuzi bwo mu bihe bya nyuma

https://www.youtube.com/watch?v=NUc25-MpoKg Iyo dusomye Bibiliya tugenda tubonamo amateka ya muntu n’ibintu byagendaga bimubaho ndetse n’Ubuhanuzi IMANA yahaga abantu. Muri ubwo buhanuzi, harimo n’ubuvuga ku minsi ya nyuma n’ibimenyetso bizayiranga ubwo Umwami IMANA azaza agakuraho ikibi burundu. Kuva muntu yakwigenga nyuma y’icyaha cya Adam na Eva, abantu mu buyobe bwabo babifashijwemo na sekibi, barigomekaga bagashaka kwimika ikibi

Ubuhanuzi bwo mu bihe bya nyuma Read More »

Home
Bibiliya
WhatsApp
YouTube
Aderessi