December 2021

Ubuhanuzi bwo mu bihe bya nyuma

https://www.youtube.com/watch?v=NUc25-MpoKg Iyo dusomye Bibiliya tugenda tubonamo amateka ya muntu n’ibintu byagendaga bimubaho ndetse n’Ubuhanuzi IMANA yahaga abantu. Muri ubwo buhanuzi, harimo n’ubuvuga ku minsi ya nyuma n’ibimenyetso bizayiranga ubwo Umwami IMANA azaza agakuraho ikibi burundu. Kuva muntu yakwigenga nyuma y’icyaha cya Adam na Eva, abantu mu buyobe bwabo babifashijwemo na sekibi, barigomekaga bagashaka kwimika ikibi …

Ubuhanuzi bwo mu bihe bya nyuma Read More »

abraham, isaac, bible-1260073.jpg

ABURAHAMU yabonye YESU Biramushimisha

Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa.” Abayuda baramubwira bati “Ko utaramara imyaka mirongo itanu, Aburahamu wamubonye ute?” Yesu arababwira ati “Ni ukuri, ni ukuri, ndababwira yuko Aburahamu ataravuka, Ndiho.”  ‘Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero.’‘Yh 8:56-59 Nuko, YESU yahuye na Aburahamu…. Bahuriye he? Abuharamu na …

ABURAHAMU yabonye YESU Biramushimisha Read More »

Subira hejuru